Logo


Инфлационен калкулатор


Резултат

Стойността на вашите спестявания ще бъде повлияна от инфлацията
4 446,29 BGN
Загуба   553,71 BGN

Ако не държите парите си по сметка, можете да постигнете и следните форми на увеличение

В динамична инвестиция
7 012,76 BGN
Възвращаемост от комбинирана инвестиция
6 381,41 BGN
В консервативна инвестиция
5 796,37 BGN
Ако парите са на срочен депозит
5 025,05 BGN
Ако сте купили недвижимо имущество, днес то би имало следната стойност
6 519,33 BGN
За още по-добра представа използвайте инвестиционния калкулатор.